Realizacje

Usługi Przemysłowe » Realizacje

 

Klient Temat Okres realizacji
JSW SA
JSW S.A. KWK „Knurów Szczygłowice”

 Remont prasy filtracyjnej PF ROW i przebudowa napędu przesuwu płyt.

Remont 2 szt. wirówek sedymentacyjno-filtracyjnych.

Remont wirówki sedymentacyjno-sitowej.

Modernizacja węzła wzbogacania flotacyjnego

2018

2017

2016

2016

Remont odmulnika Dorra.
2015
Remont trzech wirówek sedymentacyjno-sitowych.
2014-2015
Usługi serwisowo-naprawcze maszyn i urządzeń w ZPMW.
2013-2016
JSW SA
KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie            Ruch Zofiówka

Demontaż, transport i składowanie urządzeń prasy filtracyjnej zakładu przeróbczego Ruchu Jastrzębie w ramach prac adaptacyjnych instalacji do odwadniania odcieków z wirówek w KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruchu Borynia

Dostawa oraz zabudowa odwadniarki wibracyjnej WOW 1,3 dla ZPMW

Dostawa i zabudowa dwóch sztuk agregatów pompowych HM 150 w ZPMW

2017

2013

2012

Dostawa i zabudowa dwóch agregatów pompowych wody uszczelniającej do pomp HM 150
2012
Remont kapitalny wirówki SB 6400 zabudowanej w ZPMW 2010
Świadczenie usług serwisowych dla koparki KWK 500/315 i zwałowarki ZGOT 2008-2009
Świadczenie usług serwisowych urządzeń eksploatowanych w ZPMW (ładowarka kołowa KWKG, pompy typu HM, MM, PH, OŁ, PS, Z2K, PZ, PUMPEX, prasy filtracyjne PF ROW, przesiewacze H1E, PWE, PWP, PZ, kruszarka UP, wirówki HSG 1200, HES 1300, H 1000 , SB 6400, WOW, NAEL, wciągniki ręczne, zawory i przepustnice sterowane elektrycznie i pneumatycznie o średnicy 100-400 , sprzęt spawalniczy, falowniki, sofstarty, elektronarzędzia) 2008-2009
Dostawa i wymiana 1 sztuki agregatu pompowego HM 150 i 1 sztuki agregatu pompowego HM 200 2008-
2009
Modernizacja węzła odwadniania odpadów poflotacyjnych w ZPMW - etap II 2008-
2009
Wymiana zespołu wirującego i rozruch wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej BIRD SB 6400 w ZPMW 2008
Dostawa i wymiana 2 sztuk agregatów pompowych MM 400 i 1 sztuki agregatu pompowego HM 200 2008
Świadczenie usług serwisowych urządzeń ZPMW (pompy, kruszarki UP, wirówki HGS, SB 6400, WOW, NAEL, przesiewacze H1E, PWE, PWP, PZ, prasy filtracyjne PF-ROW) 2007-2008
Świadczenie usług serwisowych urządzeń ZPMW (wciągniki łańcuchowe i linowe, zawory, przepustnice elektryczne i pneumatyczne, spawarki, falowniki) 2007-2008
Modernizacja węzła odwadniania odpadów poflotacyjnych w ZPMW - etap I 2006-2007
Remont kruszarki pierścieniowej UP w ZPMW 2006-2007
Remont pomp odwadniających ZPMW 2006
Remont kapitalny odmulnika promieniowego Dorra 2006
Remont kapitalny prasy filtracyjnej PF-ROW-1/570 2006
Remont kapitalny ładowarki kołowej ŁWK-103 2006
Wykonanie serwisu pomp HM200, wciągników łańcuchowych i pras filtracyjnych 2005-2006
Usługi serwisowe urządzeń eksploatacyjnych w ZPMW (wirówki, pompy, zawory i przepustnice, przesiewacze, spawarki, falowniki) 2005-2006
Usługi serwisowe dotyczące m. in. hydrauliki siłowej oraz pomp wirowych zainstalowanych w obiektach Zakładu Przeróbczego 2005-2006
Remont urządzeń małej mechanizacji 2005
Remont kapitalny odmulnika promieniowego typu DORRA 2005
Remont kapitalny prasy filtracyjnej PF-ROW-1/570 2005
Serwis i dostawa części zamiennych do pras filtracyjnych PF ROW i VENOT-PIC 2004
Serwis urządzeń ZPMW w tym pompy Svedala i urządzenia dźwignicowe 2004
Remont kapitalny odmulnika Dorra 2004
Serwis urządzeń ZPMW w tym pompy Svedala i urządzenia dźwignicowe 2002-2003
JSW SA
KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie            Ruch Borynia

Serwis koparki hydraulicznej Brawal 1611

Serwis pomp i układów hydraulicznych oraz pneumatycznych urządzeń ZPMW

Serwis koparki hydraulicznej Brawal 1611

Serwis dmuchaw typu Roots'a w ZPMW

Remont rurociągów tłocznych pomp wody obiegowej osadzarek miałowych w ZPMW

2014-2016

2012-2015

2012-2014

2013

2012

Dostawa i zabudowa odśrodkowego sita szczelinowego dla ZPMW
2012
Modernizacja węzła wzbogacania surowego miału węglowego w ZPMW 2011-2012
Serwis koparki hydraulicznej Brawal 1611 2010-2012
Remont pomp i układów hydraulicznych oraz pneumatycznych urządzeń przeróbki mechanicznej węgla
20102011
Serwis pomp i hydrauliki siłowej urządzeń przeróbczych 2008-2009
Wykonanie i zabudowa prasy filtracyjnej PF ROW 570 wraz z wyposażeniem dla Zakładu Przeróbczego 2008
Modernizacja zespołu napędowego przenośnika taśmowego B-2000 z bębnem magnetycznym z ZPMW 2007
Serwis hydrauliki siłowej urządzeń przeróbczych (pras filtr., zbiorników, osadzarek 
i pomp)
2007
Modernizacja prasy filtracyjnej PF-ROW nr 7 2006-2007
Modernizacja zespołu napędowego przenośnika taśmowego 2006-2007
Remont pomp odwadniających OS, ZW i PH 2006
Serwis hydrauliki siłowej urządzeń przeróbczych 2006
Remont pras filtracyjnych, osadzarek i pomp 2005
Serwis pras filtracyjnych, zbiorników i osadzarek 2004
Serwis pras filtracyjnych PF ROW

2003

JSW SA
KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie             
Ruch Jas-Mos

Dostawa wraz z zabudową osadzarki miałowej dla Zakładu Przeróbczego
2013-2014
Remont urządzeń flotacji w ZPMW (sito łukowe, rozdzielacze na wirówki BIRD) 2010
Remont pomp odwadniających OS, ZW i PH 2006
  Remont urządzeń małej mechanizacji 2005

JSW SA
KWK Pniówek

Usługi serwisowe urządzeń zabudowanych w ZPMW.

Projekt i wykonanie stacji przygotowania magnetytu w obiekcie płuczki ZPMW

Modernizacja hydrauliki siłowej zamknięć zbiorników i wag dla trzech torów załadowczych w załadowni węgla  ZPMW

2013-2016

2012-2013

2011

Rewizja wewnętrzna hydroakumulatorów w układach hydrauliki siłowej zamknięć zbiorników i wag w załadowni węgla ZPMW 2011
Serwis hydrauliki siłowej  urządzeń, przemienników częstotliwości, sofstartów i układów sterowania pras filtracyjnych oraz pomp w ZPMW 2010-2011
Projekt, zabudowa osadzarki OM-12 w ZPMW 2008-
2009
Zabudowa wirówki testowej Andritz KSC 2008
Usługi serwisowe hydrauliki siłowej urządzeń, przemienników częstotliwości, sofstartów i układów sterowania pras filtracyjnych oraz pomp zainstalowanych w ZPMW 2007-2009
Serwis hydrauliki siłowej urządzeń oraz pomp zainstalowanych w ZPMW 2006-2007
Modernizacja zasilania pras 2006
Remont pomp odwadniających OS, PH, ZW 2006
Usługi serwisowe hydrauliki siłowej urządzeń oraz pomp wirowych w ZPMW 2005-2006
Modernizacja węzła zasilania pras filtracyjnych PF ROW 2004
Serwis pras filtracyjnych PF ROW 2003-2004
Serwis pras filtracyjnych PF ROW 2002-2003
JSW SA
KWK Krupiński

Usługi serwisowe systemów sterownia osadzarek oraz flotowników IZ-12.

Modernizacja pras filtracyjnych - zakup i zabudowa  2 pras filtracyjnych komorowych z dostawą z ZPMW

Modernizacja układów dmuchaw powietrza w ZPMW

Zakup i zabudowa dwóch sztuk dmuchaw podciśnieniowych w ZPMW

Modernizacja odwadniania odpadów flotacyjnych-dostawa i zabudowa prasy filtracyjnej GHT 2000 (Diemme Filtration) z odstawą w ZPMW.

2012-2015

2013-2014

2011-2013

2012-2013

2012

Modernizacja obwodów zasilania i sterowania ładowarek węgla ŁWK-103 w ZPMW
2012
Serwis systemów sterowania osadzarkami OSM 36D3E oraz układów pneumatyczno-mechanicznych maszyn flotacyjnych IZ-12A w ZPMW; serwis pras filtracyjnych PF ROW, pomp wirowych HM 150, PH 80-300, OS, OŁ, PIBA, P2BA, układów hydraulicznych sterowania zamknięć wylotów zbiorników i kubłów wag załadowni produktów, ładowarki typu ŁWK-103, instalacji odpylania, odwadniarek WOW-1,3 i NAEL-3A, przenośników taśmowych, filtrów tarczowych FT-C150. 2010-2012
Remont urządzeń technologicznych III systemu płuczki (Wonam Serwis, Wrębowa) 2009
Wykonywanie usług serwisowych urządzeń Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla (prasy filtracyjne, pompy HM, PH, OS, OŁ, BIBO, instalacja odpylania, odwadniarki WOW i NAEL, przenośniki taśmowe B 800-2000) 2008-2009
Serwis systemów sterowania osadzarek OSM 36D3E 2007-2009
Modernizacja osadzarki typu OSM-36D3E - system I w ZPMW 2007-2008
Serwis urządzeń ZPMW (wirówek, pras filtr., pomp, ładowarek, kruszarek) 2006-2007
Modernizacja osadzarki OSM 36D3E - system II w ZPMW 2006
Modernizacja osadzarki OSM 36D3E - system III w ZPMW 2006
Serwis osadzarek OSM 36D3E 2005-2006
Serwis układu hydraulicznego, pneumatycznego i elektronicznego sterowania osadzarką OSM 36D3E - 3 komplety w obiektach ZPMW 2004
Serwis osadzarki OSM 36D3E 2002-2003
JSW SA
KWK Budryk

Usługi serwisowe, bieżące remonty i przeglądy urządzeń wchodzących  w skład węzła odwadniania i wyprowadzania produktów flotacji (znajdujących się w budynku pras filtracyjnych Diemme).

Remont ładowarko-zwałowarki ŁZKS 500

Remont osadzarek OS.

Modernizacja sieci ppoż. i montaż instalacji zraszania na zbiornikach węgla i kamienia w ZPMW

Serwis, bieżące naprawy i przeglądy głównych układów ładowarko-zwałowarki ŁZKS-500

2013-2018

2015-2016

2015-2016

2014

2011-2012

Naprawa sterownika układu pompowego w pompowni wody pitnej 2010
Usługi serwisowe, bieżące naprawy i przeglądy głównych układów ładowarko-zwałowarki ŁZKS-500 2009
Zabudowa wirówki testowej WOK-15 (Urządzenia i Konstrukcje) 2009
Wykonanie remontu pompowni wody pitnej na powierzchni KWK Budryk 2008
Serwis osadzarek OM-24L4E, OS-36D3E oraz KOD 2007-2009
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy węzła odwadniania i wyprowadzania produktów flotacji dla ZPMW 2007
Usługi remontowe i serwisowe maszyn górniczych (pomp BS 2201 i PH) 2006-2007
Remont maszyn górniczych 2005
Remonty wciągników, wózków, wiertarek, przecinarek 2004

KGHM Polska Miedź SA

Wykonanie "pod klucz" modernizacji sterowania hydrauliki prasy filtracyjnyjnej F-4 w oddziele  PSL ZWR  Rejon Lubin

Wykonanie "pod klucz" modernizacji sterowania hydrauliki pras filtracyjnyjnych  w oddziele  PSL ZWR  Rejon Lubin

2013

 

2011 

 

JSW SA
PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice”

Remont pras filtracyjnych typu PF ROW 570, osadzarki Allmineral i sprężarki śrubowej Marani 45

Remont pras filtracyjnych typu PF ROW 570 i osadzarki Allmineral.

Dostawa i zabudowa 2 osadzarek OM

2016-2017

2016

2015

KW SA
KWK Chwałowice

Remont  pras filtracyjnych typu PF-ROW 570 wraz z agregatami hydraulicznymi i armaturą przynależną oraz osadzarki typu Allmineral dla potrzeb ZPMW

Remont pras filtracyjnych typu PF ROW 570 wraz z agregatami hydraulicznymi i aparaturą przynależną oraz osadzarki Allmineral dla potrzeb ZPMW

2013-2014

 

2010-2012

Serwis pras filtracyjnych typu PF-ROW 570 i agregatów hydraulicznych 2009
Dostawa części zamiennych oraz świadczenie usług serwisowych dla kruszarek produkcji WAMAG 2008
Serwis pras filtracyjnych PF-ROW 570 2007-2008
Serwis pras filtracyjnych PF-ROW 570 2005-2006
KW SA
KWK Jankowice

 

Dostawa i zabudowa 2 osadzarek OM

Serwis pras filtracyjnych typu ANDRITZ

Serwis urządzeń hydraulicznych i elektromechanicznych ZPMW 

Serwis rurociągów polietylenowych zabudowanych na ZPMW

Serwis pomp typu HM150 na ZPMW

Remont odmulników Dorra

2013-2014

2012-2013

2012-2013

2012-2013

2013

2011-2012

Serwis rurociągów polietylenowych zabudowanych w ZPMW 
2009-2012
Serwis urządzeń hydraulicznych i elektromechanicznych ZPMW
2008-2011
Serwis urządzeń hydraulicznych  ZPMW 2007
KW SA
KWK "Knurów - Szczygłowice"

 

Remont trzech wirówek sedymentacyjno-sitowych

Remont kapitalny osadzarki miałowej OM-20 L3E dla ZPMW

Remont wirówki sedymentacyjno – sitowej zabudowanej w ZPMW

Wykonywanie usług serwisowo-naprawczych maszyn i urządzeń ZPMW (prasy filtracyjne PF 1500K, osadzarki miałowe OM - 20)

 

2013

2013

2013

2008-2012

Serwis pras filtracyjnych PF 1500K 2007
Usługi serwisowe, naprawcze oraz dostawa podzespołów i części zamiennych systemu hydrauliki siłowej pras filtracyjnych PF 1500K 2005-2006
  Remont silników hydraulicznych typu SHP-100 zabudowanych w ZPMW 2009
Modernizacja rurociągu wody przemysłowej do celów ppoż. 2009
Remont wirówki sedymentacyjno-sitowej typu SB-6400 zabudowanej w ZPMW 2007
Montaż i rozruch wirówki sedymentacyjnej SB-6400 w ZPMW 2006
KW SA
KWK Sośnica-Makoszowy

Serwis oraz okresowe kontrole maszyn i urzadzeń ZMPW

Usługi polegające na serwisowaniu oraz okresowych kontrolach maszyn i urządzeń w ZPMWSerwis oraz okresowe kontrole maszyn i urządzeń w ZPMW

2014

2012-2013

Modernizacja systemu zasilania i filtracji pras filtracyjnych PF ROW 570 
i PF 2000x1500
2009
Remont filtra próżniowego FTC-100 w ZPMW 2009
Remont wirówki odwadniającej typu WOW 1,3A 2009
Modernizacja układów sterowania hydraulicznego pras filtracyjnych w ZPMW 2006
Modernizacja układów zasilania pras filtracyjnych w ZPMW 2006
KW SA
KWK Piast

 

Serwis osadzarek Allmineral.

Bieżące naprawy pras filtracyjnych  PF 2015 oraz naprawy zintegrowanych z prasami urządzeń, aparatury i instalacji zlokalizowanej 

w Zakładzie Wzbogacania Miałów

Serwis osadzarek Allmineral Alljig F-2x2500/7400x400 w ZWM

Serwis osadzarek Allmineral Alljig w Zakładzie Wzbogacania Miałów

2012-2013

2012-2014

2013

2010-2011

Remont i bieżące naprawy pras filtracyjnych PF 2015 2009
KW SA
KWK Halemba-Wirek

Serwis osadzarek OM-30 i OZ-18 produkcji WAMAG

Dostawy 2 sztuk dmuchaw wraz z zabudową do przedmuchu filtrów próżniowych dla ZPSerwis osadzarek OM-30 i OZ 18

2013-2014

2013

Remont osadzarek OM-30 i OZ-18 produkcji firmy WAMAG

Dostawa agregatu podciśnieniowego z zabudową dla ZPMW

2012-2013

2011

Serwis osadzarek OM-30 i OZ-18 zabudowanych w ZPMW 2008-2009
JSW SA
PGG Sp. z o.o. KWK „Bolesław Śmiały”

Dostawa, remont osadzarki Batac dla ZWiOME.

2015

KWK „Sośnica-Makoszowy”

Serwis, okresowe kontrole maszyn i urządzeń ZPMW.

2015

PGG Sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit

Remont prasy komorowej PF ROW 570

2015

KGHM Polska Miedź S.A.

Modernizacja stacji odwadniania odpadów (hala flotacji) w KGHM Matraco S.A. 

Modernizacja układu filtracji i suszenia koncentratu w rejonie ZWR Rudna - zakup prasy filtracyjnej.

2018

2013-2016

     
PGG Sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy

Serwis, przeglądy i naprawy przesiewacza Fintec.

2015-2016

KW SA
KWK Rydułtowy-Anna

Serwis, przeglądy i naprawy przesiewacza przejezdnego FINTEC 542

Remont rurociągu technologicznego o średnicy 100mm, długości 750 mb do odprowadzenia wody sklarowanej z osadników ziemnych

2012-2014

2012

Remont skorodowanych drabinek kablowych na ZPMW przy szybie Leon II
2012
KW SA
KWK Marcel
Dostawa i zabudowa przesiewacza wibracyjnego typu 2W56-168W-4M do odwadniania miału węglowego o uziarnieniu 0-2 mm w ZPMW 2012
KHW SA
KWK Wesoła
Modernizacja węzła filtracji z prasą filtracyjną 2006

KHW SA
KWK "Murcki - Staszic"

KH SA
KWK "Ziemowit"

 

PKW SA

Modernizacja prasy filtracyjnej PF-750 w ZPMW Ruch "Boże Dary"

 

 

Budowa ciągu technologicznego do odwadniania centratu na bazie prasy komorowej

 

Remont maszyn i urządzeń transportowych i odwadniających

Remont maszyn i urządzeń odwadniających

2013-2014

 

 

2012-2013

 

2014

2012-2013

Remont maszyn i urządzeń transportowych 2011
Remont wirówek HTS, ERB, WOW 2008-2009
Remont pomp zatapialnych typu Flygt 2008-2009
Remont wirówek odwadniających 2007-2008
Modernizacja pras komorowych w ZPMW ZG Janina - etap II 2007
Remont pompy METSO HM150, wirówek odwadniających WOW 2006-2007
Cukrownia Cerekiew Montaż i uruchomienie prasy filtracyjnej 2009
B.U.T.H. Pro - Fil Przegląd, naprawa i modernizacja urządzeń hydraulicznych pras filtracyjnych dla KWK Piast 2006-2007
Zakład Wzbogacania Węgla Julian
Sp. z o.o.
Przebudowa węzła odwadniania (montaż wirówek HSG1200) 2008
Zakład Odsalania Dębieńsko
Sp. z o.o.

Przeglądy i naprawy wirówek soli

Przeglądy i naprawy wirówek soli

2014

2008

Energetyka Cieszyńska
Sp. z o.o.
Sprawowanie nadzoru nad montażem oraz uruchomienie układu 2 pomp wody zasilającej 2008
Kombinat Koksochemiczny Zabrze SA Remont urządzenia MICUM 2008
P.U.H i P Hektoblok Sp. z o.o. - Pompownia Hynek Montaż zasilania oraz układu sterowania i automatyki do pompy EMU 2007
Wamag SA

Współpraca w zakresie serwisowania wirówek WOW, odwadniarek NAEL, kruszarek 2008-2009
Udział w modernizacji dwukorytowej, trójprzedziałowej osadzarki miałowej OM-30D3E w ZPMW KW SA KWK Sośnica-Makoszowy 2008
Serwis oraz remonty WOW, NAEL i kruszarek na terenie JSW SA i KWK Budryk 2008
Kopex SA Opracowanie dokumentacji, montaż i uruchomienie instalacji hydraulicznej w osadzarce OM-18 (KWK Jas-Mos) 2004
Nadzór marytoryczny, uruchomienie i przeprowadzenie prób gwarancyjnych linii Technologicznej Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla Coroesti w Rumunii 2002-2003
Pioma SA Wykonanie podzespołów niezbędnych do remontu kapitalnego osadzarki dwukorytowej OS 36D3E, nadzór w czasie uruchomienia, regulacje - KWK Budryk 2007
Modernizacja urządzeń obiegu wodno-mułowego ZPMW ZG Janina: prasy komorowe - etap I 2005
Andritz Serwis urządzeń firmy Andritz 2005-2009
Tauron Wydobycie S.A. Remont maszyn i urządzeń transportowych (ZG Janina, ZG Sobieski) 2015
Rozbudowa węzła technologicznego do produkcji miałów z zabudową 2 kruszarek (ZG Janina) 2015
Spółka Energetyczna "Jastrzębie" S.A. Remont układu jezdnego ładowarki wegla typu ŁWK-106 2014-2015
PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego podpór stalowych pomostu odżużlania A-E w Oddziale Moszczenica 2017
ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Kraków Remont wirówek mułku 2012-2017

 

Copyright © 2013 prorem.pl. All rights reserved. | Template by: prorem.pl | CMS by Quick.Cms